הפיוט 'הנה אנוכי שולח לכם' (קול וטקסט)

בקטע זה ניתן להאזין ולקרוא את מילות הפיוט 'הנה אנוכי שולח לכם', אותו נהוג לשיר במוצאי שבת. הפיוט, שמחברו לא ידוע, מתכתב עם טקס ההבדלה והמקום המרכזי שתופסת בו דמותו של אליהו הנביא.

לפיוט מספר נוסחים וביצועים, וכאן הוא מובא בביצוע הזמר שפריר הררי.

מילות הפיוט המלא:

הנה אנוכי שולח לכם

את אליהו הנביא

לפני בוא יום ה' הגדול והנורא

והשיב לב אבות על בנים

ולב בנים על אבותם