סוד נטילת הידיים בבוקר

קטע זה מכיל סרטון העוסק בנטילת הידיים ובסוד הרוחני הטמון בה. על פי המאמר, לאקט הנטילה ישנה השפעה חיובית על חיינו והיא משמשת כדרך לעבור מעולם הטומאה לעולם הטהרה. הסרטון מתאים לאלו המעוניינים להבין את העקרונות העומדים בבסיס מצוות נטילת הידיים והאופן בו הם באים לידי ביטוי מבחינה מעשית בטכניקה של הנטילה. הסרטון מתאר ומסביר גם את הברכה הנלווית לנטילה: "ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וצוונו על נטילת ידיים" .

הסרטון הוא חלק מסדרת הסרטונים "הלכה מהתחלה" של הרב אדיר איתן ממרכז לימודי הקבלה בסביון.