תפילה לשלום המדינה בנוסחים רפורמיים – מערך לימוד

תפילה לשלום המדינה בנוסחים רפורמיים – מערך לימוד

בקטע זה ניתן לקרוא ולהוריד מערך לימוד העוסקת בתפילה לשלום המדינה לפי מספר נוסחים שונים, המשויכים לתנועה הרפורמית, כמו גם לפי הנוסח האורתוכוסי המוכר. התפילה לשלום המדינה הינה חלק מתפילת מוסף בשבת ויום טוב, הנאמרת בבתי כנסת ציוניים, ספרדיים ואשכנזיים כאחד. התפילה חוברה חוברה ע"י הרבנים הראשיים בקום המדינה: יצחק הלוי הרצוג ובן חי עוזיאל. מערך הלימוד, שהכינה הרבה תמר דובדבני, עוסק בהשוואה בין הנוסחים השונים של התפילה, ההבדלים ביניהם והעקרונות שהם מבטאים. כמו כן, המערך עוסק בקשר בין התפילה לשלום המדינה והתפילה לשלום המלכות, שהתפתחה במהלך הדורות בחו"ל והיוותה את הבסיס ליצירת התפילה לשלום המדינה לאחר הכרזת העצמאות.

המערך מיועד לאלו הרוצים להכיר נוסחים שונים של התפילה, כמו גם להעמיק בעקרונות וברעיונות העומדים מאחורי כל אחד מהם. מערך הלימוד המצורף כאן יכול לשמש גם קבוצות ובודדים המעוניינים להעמיק בתוכן התפילה לשלום המדינה כבסיס ללימוד משותף סביב יום העצמאות.