דיון הלכתי בנושא אכילה לפני קידוש של שבת בבוקר

בקטע זה ניתן לצפות בסרטון בו מובא דיון הלכתי עליו כתב הרב עובדיה יוסף זצ"ל, סביב השאלה באילו מקרים ניתן לאכול ולשתות לפני  קידוש של יום בשבת. הדיון מוקרא מספרו של הרב 'חזון עובדיה', העוסק בעיקר בהלכות חגים ושבת.

הספר נחשב לחיבור חשוב במסורת ההלכתית המזרחית ומיועד לאלו הרוצים להעמיק ולחקור סביב שאלות הלכתיות הנוגעות לקידוש.